Công ty TNHH ProductX
Yên Phong, Bắc Ninh

Khu công nghiệp Yên Phong

(+84) 0349 836 856

Từ thứ 2-thứ 6, 9:00 đến 18:00

[email protected]

Hỗ trợ kỹ thuật !